fbpx

Kada vam može pomoći psihoterapeut, a kada Life coach?

Kada imamo određene probleme moramo da vodimo računa kome „u ruke stavljamo“ brigu o našem mentalnom zdravlju.

Psihoterapija je skup različitih metoda, procedura i psiholoških tehnika koje imaju za cilj da liječe psihička oboljenja putem razgovora. Psihoterapija podrazumijeva liječenje razgovorom, a po potrebi i upotrebu medikamentozne terapije koju prepisuje isključivo psihijatar.

Na psihoterapiju dolaze pacijenti koji imaju nekada i somatska oboljenja, a svi znamo da nijedna bolest tijela ne postoji sama za sebe, nezavisno od čovjeka i njegove svijesti. Naprotiv, ona snažno utiču na nivo njegovog mentalnog funkcionisanja i javljaju se onda razne nezdrave emocionalne reakcije poput depresije, anksioznosti, bijesa ili osjećanja krivice i kada klijent zatraži pomoć psihoterapeuta.

Psihoterapeut prati tok bolesti kod pacijenta, da li je došlo do pogoršanja osnovne somatske bolesti i upućuje ga ljekaru koji će svojom medikamentoznom terapijom da stabilizuje pacijenta koji će se nakon toga ponovo vratiti na psihoterapiju. Psihoterapeut pored toga što prati tok bolesti kod pacijenta, sa druge strane ima i interakciju sa različitim specijalističkim profilima. Pored psihijatara koji ordiniraju ljekove, moraju biti u komunikaciji sa onkolozima, ginekolozima, endokrinolozima i posebno gastroenterolozima, u zavisnosti od trenutnog zdravstvenog stanja pacijenta.

Psihoterapija pomaže pacijentima da razumiju što ih to muči, kao i da otklone sve svoje strahove, otpore i aktuelne probleme koji utiču na njihov nivo ličnog razvoja.

Nažalost life coach može biti i osoba koja nema psihoterapeutsko obrazovanje ni po edukaciji ni po vrsti posla kojim se bavi. U to ime moramo biti oprezni, jer da bismo bili dobar life coach, bilo bi dobro da imamo psihološko i psihoterapeutsko obrazovanje kako bi u procesu life coaching terapije umjeli da prepoznamo patološku simptomatologiju. Ako ona postoji, prvo se rješava nezdrava emocija, pa tek onda radi life coach terapija. Life coach je profesionalno obrazovana osoba koja može da podrži i ohrabri pacijenta i da ga na taj način pripremi za njegov lični i profesionalni razvoj.

Glavni zadatak life coacha je da bude slušalac, koji treba da motiviše svog klijenta u svojim znanjima i svojima nastupima, kao i da ga podstiče da se samoistražuje kako bi bio što produktivniji.

Termin možete zakazati pozivom na 19989

  19989