fbpx

Moj Lab poliklinika je prava adresa za razrješenje dijagnostičkih dilema i precizno praćenje toka bolesti

Ispitivanje disajne funkcije je preduslov kompletne dijagnostike. Spirometrija je jedna od najvažnijih metoda za razrješenje dijagnostičkih dilema. Ona je „zlatni standard“ za dijagnostiku svih opstruktivnih oboljenja kao  stepena oštećenja plućnog parenhima, kao i procjene efekata terapije. U Moj Lab poliklinici, pacijentima je na raspolaganju spirometar Jaeger IM PRO Vyntus, posljednje generacije, koji daje veoma precizne rezultate ispitivanja.
„Spirometrija je veoma jednostavan i bezbolan dijagnostički metod. U testu se mjeri ukupan udah i izdah pacijenta  i koliko vazduha može da izdahne u prvoj sekundi testa. Na osnovu izmjerenih parametara koji se upoređuju sa referentnim vrijednostima koje kompjuterski program posebno izračunava za svakog pacijenta zasebno, možemo da odredimo da li postoji eventualno smanjenje vazdušnog prostora u plućima ili eventualna opstrukcija disajnih puteva na svim nivoima bronhalnog stabla : velikih, srednjih i posebno malih disajnih puteva  kao što je slučaj kod  astme, hronične opstruktivne bolesti. Spirometar  Jaeger IM PRO Vyntus omogućava praćenje pogoršanja bolesti, efikasnosti terapije, koje možemo pratiti  po svim parametrima (volumenima i kapacitetima).“

Načelnik pulmologije u poliklninici Moj Lab dr sc. med. Nena Milačić, internista pulmolog obavlja internističke i kompletne pulmološke fizikalne preglede, bavi se kompletnom funkcionalnom dijagnostikom pluća kojoj pripadaju: spirometrija sa bronhoprovokacijom, difuzija, bodipletizmografija…

Moj Lab je klinika posvećenih ljekara, prepustite im brigu o svom zdravlju.

  19989