fbpx

Moj Lab Poliklinika u Podgorici zapošljava!

MEDICINSKA SESTRA ANESTETIČARKA/MEDICINSKI TEHNIČAR ANESTETIČAR

Opis posla:

– Učestvuje u predoperacionom, perioperacionom i postoperacionom tretmanu bolesnika,

– Priprema prostor, ljekove, medicinska sredstva i opremu za segment anestezije za izvođenje operacionog zahvata. Trebuje ljekove i medicinska sredstva, prati njihovu potrošnju i redovno izvještava o potrošnji, stanju zaliha i neophodnim nabavkama,

– Provjerava opremu i verifikuje u sigurnosnom dokumentu sve neophodne faktore za izvođenje operacionog zahvata. Provjerava sistem gasova, količinu kiseonika i testira aparate prije upotrebe; vrši procjenu i pripremu bolesnika za hirurški zahvat; prikuplja i vrši evaluaciju istorije bolesti, fizikalnog pregleda i pretraga bolesnika; priprema i sprovodi monitoring bolesnika , zajedno sa anesteziologom (invazivni i neizvazivni); vrši pozicioniranje bolesnika na operacionomom stolu, sprovodi i sudjeluje u primjeni opšte ili regionalne anestezije i drugo,

-Vodi medicinsku dokumentaciju i potrošnju materijala za anesteziju tokom boravka u operacionoj sali, poluintenzivnoj i intenzivnoj njezi,

-Popunjava pisanu i elektronsku dokumentaciju vezanu za anestetičare i tok operacionog zahvata,

-Brine o sterilnosti i pripremi medicinskih sredstava za izvođenje operacionog zahvata,

-Učestvuje u specijalnom transportu bolesnika, kao dio ekipe za transport,

-Provjerava i testira aparate neophodne za bezbjedan transport bolesnika,

-Izvršava poslove po naredbi i uputstvu neposrednog rukovodioca.

Uslovi:

-Završena srednja škola za medicinsku sestru/tehničara ili viša-visoka škola sestrinstva,

-Pet godina iskustva u radu u struci,

-Iskustvo rada najmanje tri godine na poziciji anestetičara/anestetičarke,

-Informatička pismenost,

-Znanje engleskog jezika,

-Izražene komunikacione i motoričke vještine, ugodnost i optimizam,

-Odgovornost, pouzdanost i disciplina,

-Motivacija za učenje i napredovanje u području struke.

Prijavu koja sadrži CV slati na poliklinika@mojlab.me.

Moj Lab zadržava pravo da kontaktira kandidate koji uđu u uži izbor.

  19989