fbpx

Najnovija Siemens magnetna rezonanca u Poliklinici „Moj Lab“

U poliklinici Moj Lab, na novoj lokaciji u Podgorici (Donja Gorica, bivši Rainbow) od sada je dostupna poslednja generacija magneta proizvođača Siemens.

Izuzetan kvalitet snimka pacijenta garantuje tehnologija dovedena do savršenstva. Ovaj model aparata posjeduje nizak nivo šuma, što čini pregled prijatnijim. Aparat ima i najnoviju verziju softvera – paketa za spektroskopiju i aplikaciju za smanjenje uticaja metalnih implantata na kvalitet snimka.

Snimanje se vrši po standardizovanim procedurama i definisanim periodima za snimanje za svaku regiju, čime se osigurava kvalitet snimka, a radiolozima omogućava detaljan uvid u svaki segment tijela. 

Poliklinika „Moj Lab“ obezbijedila je posebne cijene za snimanje na magnetu do kraja marta!

Navešćemo samo neke:

  • MR brahijalnog pleksusa – 70 eura (redovna cijena 200 eura)
  • MR lumbosakralnog pleksusa – 70 eura (redovna cijena 200 eura)
  • MR mekih tkiva vrata i toraksa – 100 eura (redovna cijena 300 eura)
  • MR entero-kolonografija – 100 eura (redovna cijena 350 eura)
  • MR abdomena i male karlice – 120 eura (redovna cijena 350 eura)
  • MR tri mekotkivne regije – 120 eura (redovna cijena 400 eura)

*kontrast ce se naplaćivati po promo cijeni od 30 eura za preglede koji zahtijevaju njegovu aplikaciju, dok je promo cijena sedacije/anestezije  50 eura (ukoliko postoji potreba)

Za sva dodatna pitanja i zakazivanje, pozovite kontakt centar na broj 19989.

  19989