fbpx

Nataša Labović, dipl. defektolog – logoped, spec. socioterapije i rehabilitacije, ordiniraće u Moj Lab Pedijatriji u Podgorici 25. i 27. decembra, a u Moj Lab Pedijatriji u Budvi 26. decembra

Disgrafija predstavlja otežano učenje vještine pisanja uprkos adekvatno sprovođenoj obuci, očuvanom vidu, sluhu i očuvanim intelektualnim kapacitetima. Disgrafija se manifestuje neurednim i nečitljivim rukopisom loše postavljenim u prostoru, poteškoćama u oblikovanju slova, naljepljivanju, retuširanju, izmicanju slova, kosim padom ili skokom linije ispisivanja, mrljanju teksta, neadekvatnim hvatom olovke i pritiskom olovke na papir, zgusnutim ili razređenim slovima, atrofičnim, izduženim ili pljosnato oblikovanim slovima, izostavljanjem slova, djelova riječi ili cijelih riječi, premještanjem redosljeda riječi u rečenici, zamjena slova koja su akustički ili po formi bliska, prostorna neorganizovanost, ogledalska „naopaka“ slova, pisanje „sa desna ka lijevo“, a sve zavisno od toga o kojem se tipu disgrafije radi. Disgrafija može da bude vizuelna, auditivna, grafomotorna i jezička. Jezička disgrafija je uslovljena netretiranim ili nedovoljno tretiranim ranijim jezičkim poremećajima koja su česta kod usporenog govorno-jezičkog razvoja.

Disgrafični poremećaj se može preduprijediti pravovremenim sprovođenjem govorno-jezičkog tretmana i redovnim logopedskim sistematskim pregledima djeteta.

Ukoliko primijetite neke od pokazatelja, pravo je vrijeme da pregled zakažete kod logogpeda.

Nataša Labović, dipl. defektolog – logoped, spec. socioterapije i rehabilitacije, ordiniraće u Moj Lab Pedijatriji u Podgorici 25. i 27. decembra, a u Moj Lab Pedijatriji u Budvi 26. decembra.

Pregled možete zakazati pozivom na broj 19989.

  19989