fbpx

Nataša Labović, dipl. defektolog – logoped, spec. socioterapije i rehabilitacije, u Moj Lab Pedijatriji od 5. do 7. oktobra

Nataša Labović, dipl. defektolog – logoped, spec. socioterapije i rehabilitacije, u Moj Lab Pedijatriji od 5. do 7. oktobra. Rođena je u Beogradu, a fakultet i specijalističke studije je završila na beogradskom Univerzitetu.
 
Stručno i praktično iskustvo je sticala u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof. dr Cvetko Brajović” i u Domu zdravlja Beograd. Svoju privatnu ordinaciju “Razvojni centar Ekspresiva” u Beogradu osnovala je 2014.
Od 2014. do 2022. bila je predsjednik Udruženja logopeda Srbije (ULS), a od 2022. je član Upravnog odbora Udruženja.
 
Stručni je saradnik Udruženja “Roditelj”, raznih portala, farmaceutskih magazina, predškolskih ustanova, Centra za porodični i hraniteljski smještaj itd. Autor je više desetina naučnih i stručnih radova.
 
Autor je knjige logopedskih pjesama “Vesna i cipela tesna”, priručnika za logopede ”Artikulacija glasova srpskog jezika: od A do Š” I stručnog praktikuma “Trening za razumevanje govora i jezika” Autor je tehnike za liječenje mucanja “Modulacija intonacije glasa (MIG tehnika)”.
 
Nataša Labović vrši preglede dijagnostike, prockene i savetovanja svih razvojnih i govorno-jezičkih poremećaja:
 
• Logopedski skrining i testiranje;
• Poremećaj artikulacija izgovora svih govornih glasova
• Specifični jezički poremećaj – razvojna disfazija (agramtičnogst u govoru)
• Poremećaj fluentnosti  – mucanje (primarno, sekundarno, fiziolško i traumatsko)
• Stimulacija ranog govornog razvoja kod dkece koja nisu progovorila ili su oskudnim rečnikom progovorila
• Poremećaji i poteškoće u ovladavanju čitanja, pisanja i pravopisa (disleksija, disgrafija i disortografija)
• Zaostajanje u intelektualnom razvoju
• Poremećaji iz autističnog spektra;
• Poteškoće u izražavanju misli i osjećanja;
• Poremećaji glasa (hipernazalnost, hiponazalnost);
• Logopedsko testiranje standardizovanim testovima;
• Bilingvizam – problem dvojezičnosti
• Teškoće u savladavanju školskog gradiva
• Socioterapijski pristup rehabilitaciji – saradnja sa drugim institucijama od značaja
• Sistematski pregled pred polazak u školu

• Rascepi usana, nepca, submukozni rascepi (kompletni, inkompletni).

 
Pregled kod Nataše Labović možete zakazati pozivom na broj 19989.

  19989