fbpx

Nifty test u Moj Lab laboratorijama

Genetski testovi u trudnoći: Zašto? Kada? Kako? Šta znače?

Genetika je najmlađa od svih medicinskih nauka. Razumijevanje ljudskog genetskog koda je bila velika prepreka prethodnih decenija. Svako od nas nosi gene koji nas čine potpuno individualnim. 

Ultrazvučni pregled u trudnoći je dugi vremenski period bio standard za utvrđivanje zdravlja bebe u stomaku. Bebina DNK u maminoj krvi omogućava ljekarima da saznaju sve najvažnije informacije o samoj bebi, bez potrebe da bodu mamin stomak i izlažu cjelokupnu trudnoću nepotrebnom riziku. Svi testovi koji testiraju slobodnu bebinu DNK u majčinoj krvi zovu se kolektivnim imenom:

NIPT – Non Invasive Prenatal Test.

Najstariji i najprovjereniji od svih NIPT testova koji postoje na svijetu je NIFTY.

Nije uopšte iznenađujuće kada se uzme u obzir da je NIFTY test koji se sprovodi u laboratorijama kompanije BGI – najveće svjetske genetičke kompanije.

NIFTY je izdao rezultate preko 5,5000.000 puta. 

NIFTY je prošao najrigoroznije i najveće kliničke provjere na preko 147.000 uzoraka.

Ne postoji test na svijetu koji ima ovakve kvalitete.

Šta to znači?

To znači da NIFTY Plus test ima najširi panel analiza : 

  • Trizomija 21, 18, 13
  • Trizomija 9, 16, 22
  • Aneuploidije polnih hromozoma 
  • 60 mikrodelecija 
  • Incidentalni nalazi
  • Odredjivanje pola bebe

To znači da NIFTY Twins Test ima sledeći panel analiza:

  • Trizomija 21, 18, 13
  • Odredjivanje prisustva Y hromozoma (označava da je jedan ili oba ploda muškog pola).

  19989