fbpx

Novo u Crnoj Gori! Zlatni zrak  zdravlja – 3D mamografija sa tomosintezom

“Možda je sve u redu” – nije opcija!

 U poliklinici Moj Lab pacijentkinje imaju privilegiju da obave pregled na najsofisticiranijem mamografu na kojem je pregled lišen fizičkih neugodnosti.

MAMOGRAF – Siemens Brilliant odlikuje prilagođeni pritisak na dojke, što čini pregled neuporedivo komfornijim, omogućava pregled bez bola.

Kratko vrijeme pregleda – za samo 5  sekundi,  jedino na tom aparatu, sa  širokim uglom daje  najbolju  jasnoću i oštrinu slike.  Doza zračenja je svedena na minimum i jednaka je  vožnji avionom od  4  sata.

Šta je zapravo mamografija?

U pitanju je najnaprednijaradiološka metoda za otkrivanje bolesti dojke. Obavlja se  na aparatu koji koristi jonizujuće zrake, a dojka je pritisnuta između dvije ploče mamografskog aparata.

Kod  tomosinteze ili 3D mamografije  dobijene slike (iz pojedinačnih 25  slojeva  tkiva),  spajaju se u jednu trodimenzionalnu sliku  što daje oštrinu i jasniji   uvid u tkivo dojke (jasnije se vide tumorske  promjene, osobito  one malih   dimenzija  u odnosu na okolno žljezdano tkivo).

Tomosinteza pruža posebne  benefite kod  žena  sa  gustom građom dojki, kod kojih je inače otežano otkrivanje  tumora u ranoj fazi u odnosu na konvencionalnu   mamografiju. Pod širokim uglom dobijemo sitno-slojevite presjeke iz kojih potom   softverski nastaje  3D slika.

To je razlog sto se aparatom sa 3D mamografijom sa tomosintezom, koji posjeduje Moj Lab,  može  otkriti   više  za oko 30 % karcinoma   u dojkama  u odnosu na klasičnu  mamografiju,  dok se broj lažno pozitivnih nalaza smanjuje za oko 15%!

Ko su kandidati za mamografiju?

·         Sve žene preko četrdesete godine,

·         žene sa pozitivnom porodičnom anamnezom na karcinom dojke u bližoj familiji,

·         žene koje su nosioci BRCA  gena,

·         žene koje su izlagale grudni koš radijacionoj terapiji,

·         žene kod kojih se pojavila gojaznost poslije menopauze,

·         žene koje upotrebljavaju  hormonsku terapiju,

·         žene čije su dojke guste građe.

Kada i koliko često se radi?

Mamografija se radi na dvije godine, nekada i češće, ukoliko predloži radiolog, u zavisnosti od građe  dojki i rizičnih  faktora. Radi se i kod  žena sa ugrađenim implantatima,  bez bojazni da može  doći   do oštećenja, naprotiv, može otkriti i problem  sa implantom, njegovu deformaciju  ili pucanje.

Mamografski pregled mogu obaviti i dojilje, mada  zbog  mlijeka u  kanalićima slika može biti dijelom nejasna.

Ukoliko žena pred pregled  sumnja  da je trudna mora prijaviti  radiološkom tehničaru.

Kako izgleda pregled?  

Priprema je vrlo jednostavna i jedino ograničenje je da se pod pazuh na dan pregleda ne stavlja dezodorans. Poželjno je da se pregled radi od 5. do 13. dana ciklusa, ali nije strogo limitirano.

Sam pregled traje kratko, a  snimanje  vrši radiološka   tehničarka  koja postavlja  dojku između 2 ploče i umjereno je  i pažljivo pritisne. Snimanje traje  5 sek. Snimaju se dojke u 2 projekcije i nakon potvrde da je dobijena slika dobrog kvaliteta, pregled je završen.

Nalaz tumači radiolog, a potrebno mu je donijeti prethodnu dokumentaciju  i/ili CD ranijih pregleda (ukoliko pacijentkinja to posjeduje).

Dr Sanja Čejović

Ne razmišljajte da je “možda sve u redu”. Kada je zdravlje u pitanju “možda” nije opcija!

Mr sci. dr Sanja Čejović, specijalista radiologije
Poliklinika Moj Lab, 
Ul. Dalmatinska, br. 30
Kontakt telefon 19989

  19989