fbpx

Paleta testova koji otkrivaju status Vašeg imuniteta

Vitmin D “sunčani vitamin” 

Efekat vitamina D na metabolizam kalcijuma i fosfora u organizmu tj zdravlje koštanog sistema odavno je poznat. Njegovo preventivno dejstvo kada su u pitanju različite bolesti i stanja otkriveno je kasnije i medicina ga već uveliko koristi. 

U doba pandemije Corona virusom, njegovi imunomodulatorni efekati tj stimulacija odbrambenog sisitema organizma koji je jedina brana teškim oblicima COVID 19, jedan su od fokusa zdravstvenih sistema širom svijeta. Uveliko se koristi u terapiji već oboljelih i preporučuje njegovo uzimanje u svrhu jačanja imunološkog štita organizma. 

Bez obzira na značajan broj sunčanih dana na našem podneblju, u cilju prevencije razvoja različitih bolesti i odbrane organizma od infekcije – neophodno je uzimati vitamin D. S obzirom da neadekvatne doze mogu biti potencijalno toksične i činjenicu da iste doze ne daju jednake efekte kod različitih pacijenata – poželjno je mjeriti njegovu koncentraciju u krvi. 

 

Ne dozvolite  deficit vitamina B 

Novija istraživanja pokazuju da mnogo veći broj ljudi nego što se do sada smatralo, pati od deficita vitamina B grupe (u razvijenim zemljama čak svaka šesta osoba). Neophodni su  za normalno funkcionisanje ćelija i adekvatan imunitet jer učestvuju u:  

·         aktivaciji imunološkog odgovora,  

·         popravljaju funkcije disajnih organa,  

·         očuvanju zidova krvnih sudova i sprečavanju pojave mikrotromboza, 

·         podižu nivo raspoložive energije u organizmu. 

Udružena dejstva pozitivno djeluju na raspoloženje,  memoriju, kožu i kosu, energiju, sintezu crvenih krvnih zrnaca i imunitet. 

Vitamini B grupe ne samo da pomaže u izgradnji i održavanju zdravog imunološkog sistema, već mogu potencijalno spriječiti ili umanjiti simptome COVID 19. Uz brojne druge bolesti, njihov nedostatak može dovesti do slabljenja imunog sistema i nedovoljnog stvaranja antitijela na virusnu infekciju.  

  

Važno je kontrolisati osnovne parametre  

Metabolizam gvožđa i posledična anemija mogu imati važno mjesto u razvoju simptoma COVID 19. Mjerenje laboratorijskih parametara: hemoglobina, feritina, transferina i UIBC-a daje podatke o statusu oraganizma kada su u pitanju ovi važni markeri. 

U izmijenjenim uslovima života koji su posledica pandemije (stres, izolacija, fizička neaktivnost, smanjen broj posjeta ljekarima…) nije jednostavno voditi računa o svakodnevnoj terapiji. 

Nije dokazano da kod ljudi koji imaju smanjenu funkciju štitaste žlijezde Corona virus izaziva teži oblik bolesti, ukoliko se nivo hormona održava u preporučenom opsegu.Izmjerite TSH, provjerite efikasnost svoje terapije! 

Saznali ste da ste pozitivni na COVID 19? 

Ukoliko ste Corona virus pozitivni provjerite tok svoje bolesti panelom testova 

KKS, D dimer, CRP, AST, ALT, LDH 

Rezultati će Vam pokazati kako se Vaš organism bori potiv infekcije! 

 

Dr Najdana Gligorović Barhanović, direktorka Moj Lab laboratorije

Specijalista medicinske biohemije

Subspecijalista  laboratorijske endokrinologije

  19989