fbpx

Ginekologija i IVF

Ginekologija i humana reprodukcija

Upoznajte nas

Naš tim

Dr Čejović

Nebojša Čejović

specijalista ginekologije i akušerstva

Rođen je u Podgorici, gdje je zavšio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet je završio u Banja Luci, a specijalizaciju iz oblasti  ginekologije sa akušerstvom je završio na Medinskom fakultetu u Beogradu. Kao ginekolog radio je u Domu zdravlja u Nikšiću, Medicinskom centru MUP-a Crne Gore i PZU LIFE u Podgorici. Član je: Sekcije  ginekologa i akušera Crne Gore, MSRM – Mediteranskog  društva  za reproduktivnu medicinu, ESHRE-a – Evropskog udruženja za humanu reprodukciju i embriologiju, predsjednik je društva za humanu reprodukciju Crne Gore. Edukaciju iz oblasti liječenja steriliteta je obavio u Opštoj bolnici u Mariboru, pod mentorstvom prof. dr Veljka Vlaisavljevića u periodu od 2001-2003. godine.

Iste godine započeo je  radni odnos u ustanovi – LIFE, koja se prva bavila IVF-om u Crnoj Gori. Od tada kontinuirano radi kako na sopstvenoj, tako i na edukaciji cjelokupnog stanovništva iz oblasti opšte ginekologije, kao i postupcima asistirane reprodukcije prema standardima i preporukama Evropskog udruženja. Prvi  je izgradio temelje liječenja steriliteta postupcima asistirane reprodukcije a u Crnoj  Gori 2004. godine je rođena prva beba postupkom IVF-a, a od tada preko 2.500 parova potražilo je pomoć u postupcima vantjelesne oplodnje (IVF).

Andrijana Jovanović

Andrijana Jovanović

embriolog

Andrijana Jovanović rođena je u Podgorici 1976. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Prirodno – matematički fakultet UCG (biologija) završila je 2001. godine. Nakon položenog stručnog ispita Ministarstva zdravlja, od 2003. godine uspješno je obavljala poslove embriologa u centrima za vantjelesnu oplodnju u Crnoj Gori i regionu.

Zvanje kliničkog embriologa stekla je 2010. godine nakon položenog ispita ustanovljenog od strane ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology), a 2017. godine stekla zvanje starijeg embriologa.

Magistarski rad iz oblasti humane reprodukcije je odbranila na Prirodno – matematičkom fakultetu u Podgorici 2019. godine. Iste godine je izabrana i za inspektora iz oblasti embriologije Evropskog Udruženja za Humanu reprodukciju ( ESHRE).

Članica je ESHRE, MSRM, ALPHA, Crnogorskog udruženja humane reprodukcije i Udruženja za humanu reprodukciju Srbije.

Riječ saradnika

Svojim angažmanom u poliklinici Moj Lab, u timu sa vrhunskim embriolozima, uz najsavremeniju laboratoriju i savremenu tehnologiju koja je personalizovano planirana i sa svojim sedamnaestogodišnjim iskustvom, očekujem još veći procenat trudnoća, zdravo potomstvo i zadovoljne roditelje.
nebojša
Nebojša Čejović
specijalista ginekologije i akušertva
Želim da svojim sedamnaestogodišnjim iskustvom na polju humane reprodukcije, kao klinički embriolog, u timu sa iskusnim ginekolozima, u jednoj od najsavremenije opremljenih IVF laboratorija u regionu, parovima pružim najkvalitetniji tretman liječenja neplodnosti, sa ciljem - dobijanjem zdravog potomstva.
Andrijana Jovanović
embriolog
Poliklinika

Odjeljenja

Najbolji snimci uz minimalno zračenje.

Dijagnostika i liječenje bolesti unutrašnjih organa.

Prevencija i tretman kardioloških bolesti

HES

Higijensko-sanitarni nadzor i usluge zaštite 

Dijagnostika i interventne procedure

Humana reprodukcija i liječenje steriliteta.

Najbolji snimci uz minimalno zračenje.

Dijagnostika i liječenje bolesti unutrašnjih organa.

Prevencija i tretman kardioloških bolesti

Dijagnostika i interventne procedure

HES

Higijensko-sanitarni nadzor i usluge zaštite 

Humana reprodukcija i liječenje steriliteta.

Pozovite nas

Scroll to Top