fbpx

Ginekologija i IVF

Ko su vaši doktori?

Riječ saradnika

Pozovite nas

Scroll to Top

Rođen je u Podgorici, gdje je zavšio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet je završio u Banja Luci, a specijalizaciju iz oblasti  ginekologije sa akušerstvom je završio na Medinskom fakultetu u Beogradu. Kao ginekolog radio je u Domu zdravlja u Nikšiću, Medicinskom centru MUP-a Crne Gore i PZU LIFE u Podgorici. Član je: Sekcije  ginekologa i akušera Crne Gore, MSRM – Mediteranskog  društva  za reproduktivnu medicinu, ESHRE-a – Evropskog udruženja za humanu reprodukciju i embriologiju, predsjednik je društva za humanu reprodukciju Crne Gore. Edukaciju iz oblasti liječenja steriliteta je obavio u Opštoj bolnici u Mariboru, pod mentorstvom prof. dr Veljka Vlaisavljevića u periodu od 2001-2003. godine.

Iste godine započeo je  radni odnos u ustanovi – LIFE, koja se prva bavila IVF-om u Crnoj Gori. Od tada kontinuirano radi kako na sopstvenoj, tako i na edukaciji cjelokupnog stanovništva iz oblasti opšte ginekologije, kao i postupcima asistirane reprodukcije prema standardima i preporukama Evropskog udruženja. Prvi  je izgradio temelje liječenja steriliteta postupcima asistirane reprodukcije a u Crnoj  Gori 2004. godine je rođena prva beba postupkom IVF-a, a od tada preko 2.500 parova potražilo je pomoć u postupcima vantjelesne oplodnje (IVF).

Dr Jelena Knežević je rođena u Splitu 1981. godine. Doktorirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine. Iste godine počela je sa radom u Hitnoj pomoći u Nikšiću, a zatim u Domu zdravlja Nikšić, kao izabrani ginekolog. Specijalizirala je ginekologiju s akušerstvom 2013. godine. Dr Jelena Knežević se može pohvaliti bogatim iskustvom i brojnim edukacijama. Između ostalih izdvajamo: Škola za porodiljstvo Akademik Vojin Šulović, Nacionalna škola za paltologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopija, Edukacija iz endoskopske hirurgije na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Vojvodine, Basic Colposcopy, EFC u Rimu, Školu perinatalnog 3D/4D ultrazvuka GAK, Evropsko društvo za kontracepciju i reproduktivno zdravlje.

Rođen je na Cetinju. Medicinski fakultet je završio u Tuzli, a ginekologiju i akušerstvo je specijalizirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Svoje radno angažovanje je započeo kao ljekar opšte prakse u Opštoj bolnici na Cetinju. Nakon specijalizacije, u istoj bolnici, uporedo radi kao klinički doktor na odjeljenju ginekologije. Od  1992. godine, radi kao ljekar u ginekološkoj ambulanti Doma zdravlja Podgorica. Od samog početka, već 20 godina je šef ginekologije Doma zdravlja i dugi niz godina je bio pomoćnik direktora.

Tokom svog radnog angažovanja, kontinuirano je prisutan u svim  preventivnim aktivnostima, smatrajući da je u prevenciji ključ očuvanja zdravlja. Učestvovao je u mnogobrojnim projektima i jedan je od pokretača skrininga za rano otkrivanje raka grlića materice. Obučen je za sve savremene metode, uključujući ultrazvučne škole patologije trudnoće, kolposkopije, kao i sva medicinska usavršavanja koja se vezuju za dijagnostiku ovog oboljenja. Utemeljio je Školu  za trudnice i bezbolan porođaj, aktivan je učesnik škole i svih savjetovališta kod nas. Smatra ispunjenjem svoje misije to što trudnice koje su polaznice škola, na porođaj odlaze s osmjehom na licu.

Učesnik je Udruženja za menopauzu, koje čine predstavnici više od 40 zemalja svijeta.

Završila je Medicinski fakultet u Prištini. Specijalizaciju iz oblasti ginekologije i akušerstva je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2013. godine. Zaposlena je u Domu zdravlja Cetinje kao izabrani ginekolog, gdje istovremeno vodi Savjetovalište za reproduktivno zdravlje, kao i školu za trudnice.
Tokom svog radnog iskustva pohađala je brojne edukacije. Neke od njih su Nacionalna škola za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju, Škola ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu, Evropsko društvo za kontracepciju i reproduktivno zdravlje.

Andrijana Jovanović rođena je u Podgorici 1976. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Prirodno – matematički fakultet UCG (biologija) završila je 2001. godine. Nakon položenog stručnog ispita Ministarstva zdravlja, od 2003. godine uspješno je obavljala poslove embriologa u centrima za vantjelesnu oplodnju u Crnoj Gori i regionu.

Zvanje kliničkog embriologa stekla je 2010. godine nakon položenog ispita ustanovljenog od strane ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology), a 2017. godine stekla zvanje starijeg embriologa.

Magistarski rad iz oblasti humane reprodukcije je odbranila na Prirodno – matematičkom fakultetu u Podgorici 2019. godine. Iste godine je izabrana i za inspektora iz oblasti embriologije Evropskog Udruženja za Humanu reprodukciju ( ESHRE).

Članica je ESHRE, MSRM, ALPHA, Crnogorskog udruženja humane reprodukcije i Udruženja za humanu reprodukciju Srbije.

Profesor doktor Omer Devaja, specijalista ginekolog i subspecijalista hirurg za ginekološku onkologiju, diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, gdje je 1992. završio i magistarske studije. Doktorsku disertaciju odbranio je 2000. godine, kao stipendista fondacije ”Stanley Thomas Johnson” za  doktorske studije u Londonu, u St. Thomas bolnici – laboratoriji ”Imperial Cancer Research Foundation” (ICRF).

Od 2003. radi kao specijalista ginekolog i subspecijalista hirurg za ginekološku onkologiju u West Kent Cancer Centru u Majdstonu, u Velikoj Britaniji, gdje je 2006. godine postao direktor subspecijalističkog programa iz ginekološke onkologije za jugoistočnu Englesku. Iste godine je postao i načelnik Ginekološko onkološkog odjeljenja u West Kent Cancer Centru. Od januara 2019. godine je direktor specijalizovanih hirurških grana u Majdston bolnici.

Pored klasičnih ginekoloških operacija, posebna specijalnost profesora je laparoskopska hirurgija (minimalno invazivna hirurgija) u ginekologiji i ginekološkoj onkologiji.
Tokom poslednjih 20 godina izveo je preko 1.000 uspješnih laparoskopskih operacija, za koje se stručno usavršavao u Kvebeku u Kanadi. Uveo je laparoskopsku histerektomiju, laparoskopsku radikalnu histerektomiju, laparoskopsku pelvičnu limfadenektomiju u Onkološkom centru u Engleskoj i jedan je od pionira u razvoju detekcije sentinelne žlijezde kod karcinoma tijela materice i karcinoma grlića materice, koju je uveo 2004 godine, te trahelektomije (za čuvanje fertiliteta kod karcinoma vrata materice) i operacije malignih promjena na vulvi.  

Pored maligne prof. dr Omer Devaja bavi se i benignom patologijom:  laparoskopskim operacijama benignih cisti i tumora jajnika, laparoskopskom histerektomijom kod benignih promjena materice i obilnog vaginalnog krvarenja, kod mioma materice i endometrioze, kao i operacijama premalignih promjena na vulvi.  

Od 2002. godine je član Kraljevskog udruženja obstetričara i ginekologa (MRCOG). Prof. dr Omer Devaja je i ispitivač na Medicinskom fakultetu Gyus, Kings, and St.Thomas Medical School i ispitivač na subspecijalističkom ispitu za Ginekološku Onkologiju u Royal College of Obstetricians and Gynaecologist (RCOG). Član je predsjedništva British Gynae Cancer Society (BGCS) i član mnogobrojnih nacionalnih i internacionalnih udruženja (RCOG, BGCS, BSCCP, ESGO, BSGE, ESGE). Od 2014. godine angažovan je kao profesor po pozivu na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Godine 2022. izabran je za predsjednika radne grupe za Endoskopsku hirurgiju u Ginekološkoj Onkologiji u okviru Internacionalnog Udruženja za Ginekološku Endoskopsku Hirurgiju (ISGE).

U toku svoje dugogodišnje karijere boravio je na stručnom usavršavanju u Kanadi, Španiji, Egiptu, Njemačkoj i Indiji, a publikovao je preko 40 stručnih radova, 10 poglavlja za stručne udžbenike i objavio dvije knjige: „Atlas iz laparoskopske hirurgije u ginekologiji” i „Karcinom jajnika”.