fbpx

Preventivni ginekološki pregledi

Značajan broj bolesti se mogu spriječiti ukoliko se dijagnostifikuju na vrijeme.

Pravi i jedini adekvatan način na koji žena brine o svom zdravlju su redovni preventivni pregledi. Pod tim se podrazumijeva obavezan godišnji pregled grlića materice koji uključuje kolposkopiju i citologiju (papanikolau test). U prilog važnosti preventivnih pregleda govori činjenica da je mogućnost da ljekar na vrijeme otkrije predmalignu leziju 90%, a procenat izlječivosti u slučajevima da se otkriju na vrijeme je 100%.

U poliklinici Moj Lab su dostupne savremene i bezbolne metode pregleda i uklanjanja evidentiranih promjena.

Preventivni ginekološki paket po promotivnoj cijeni od 110€ objedinjuje četiri osnovne dijagnostičke metode koje pomažu u očuvanju i unapređenju zdravlja žena svih starosnih dobi.

  19989