fbpx

Prof. dr Aleksandra Aranđelović, kardiolog u Moj Lab poliklinici od 23.2. do 2.3.

Prof. dr Aleksandra Aranđelović,  je kardiolog na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje i redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ljekar je sa više od 30 godina iskustva, specijalizacijom iz interne medicine i kardiologije, posebno velikim iskustvom u kliničkoj kardiologiji, kao i koronarnoj jedinici, Echo laboratoriji i angiosali.  Kao redovni profesor i bivši direktor najveće Univerzitetske bolnice u Srbiji, ima bogato iskustvo u organizaciji bolničkog rada i predavanja.  

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gdje je obavila i specijalizaciju iz Interne medicine, a nakon toga magistarske studije iz kardiologije. Usavršavala se iz intraoperativne ehokardiografije u Thorax Centru,  Rotterdam. Doktorirala je i subspecijalizirala iz kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.  

Radi kao interventni kardiolog na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, savjetnik je direktora Bolnice. Bila je organizator i šef odsjeka interventne kardiologije KBC dr Dragiša Misović (nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu), kao i odjeljenja interventne kardiologije KBC Zvezdara (nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu). Bila je direktor KBC Zvezdara i dugogodišnji Interventni i klinički kardiolog Kliničkog Centra Srbije.

Bila je profesor uključen u osnivanje Angiosale u Opštoj bolnici u Valjevu,  Angiosale Kliničkog Centra Banja Luka, laboratorije neinvazivne kardiologije u Domu Zdravlja u Lazarevcu.  

Njena univerzitetska karijera je otpočela od 1996. godine, kada je postala asistent, nakon toga i docent na predmetu Interna medicina-Kardiologija, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Danas je redovni profesor na pomenutom predmetu na istom fakultetu.  

Cilj njenog budućeg rada je da svoje znanje, iskustvo i profesionalnu radoznalost primjeni u novom, drugačijem ambijentu koji predstavlja profesionalni izazov u ​​ustanovi sa visokim standardima, jer smatra da je zdravstvena ustanova koja napreduje uvijek plodno polje za realizaciju novih programa i sadržaja. 

Pregled kod doktorice Aranđelović možete zakazati pozivom našeg call centra na 19989

  19989