fbpx

Prof. dr Milica Dekleva Manojlović, specijalista interne medicine, uži specijalista kardiolog

U poliklnici Moj Lab je okupljen tim vrhunskih kardiologa, regionalno priznatih stručnjaka sa međunarodnim iskustvom i visokom stručnom reputacijom koji primenjuju najsavremenije načine dijagnostike i lječenja kardiovaskularnih bolesti.

Prof. dr Milica Dekleva Manojlović je specijalista interne medicine, uži specijalista kardiolog, zaposlena na Medicinskom fakultetu u Beogradu i Kliničko bolničkom centru Zvezdara, gdje ima zvanje redovnog profesora i šefa Odsjeka za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku.

Osnovne studije je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kao i postdiplomske studije. Prof. dr Dekleva Manojlović je magistrirala, zatim specijalizirala internu medicinu odličnom ocjenom 1990. godine. Doktorirala je takođe na Medicinskom fakultetu u Beogradu, u oblasti kardiologije, 2000. godine sa disertacijom „Učinak udružene trombolitičke terapije i hiperbarične oksigenacije na funkciji leve komore u bolnicama sa akutnim infarktom miokarde“

Usavršavala se na Univerzitetu Erazmus, (Roterdam, Holandija), kao i na na UCSF San Francisko, Kalifornija – uža specijalizacija Baro medicina i uža specijalizacija kardiologija.

Prof. dr Milica Dekleva Manojlović ima dugogodišnje nastavno i naučno iskustvo. Bila asistent na predmetu interna medicina (kardiologija), zatim je stekla zvanje docenta, a od 2014. i zvanje doktora. Postala je redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2021. godine.

  19989