fbpx

Prof. dr Predrag Minić u Poliklinici Moj Lab

Prvi čovjek fleksibilne bronhoskopijena kod male djece na našim prostorima, koji je uveo spiroergometriju, kao i medicinu spavanja, tj ispitivanja poremećaja u spavanju, napravio jedinicu za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima, a od posebnog značaja je njegov doprinos u  borbi protiv cistične fibroze kod djece. Sa svojim timom, na Institutu za majku i dete, osnovao je Nacionalni centar za liječenje ove bolesti.  

Profesor doktor Predrag Minić ,  specijalista pedijatrije, supspecijalista  pulmologije i dugogodišnji načelnik odjeljenja za ispitivanje i liječenje bolesti pluća u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Dr Vukan Čupić, u Beogradu i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Osnovne i magistarske studije je završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i specijalizaciju iz pulmologije. Stručno se usavršavao u Kabinetu za bronhologiju Instituta za plućne bolesti i tuberkulozu Univerzitetskog kliničkog centra u Beogradu, gdje je stekao zvanje bronhologa, na odeljenju za pulmologiju The Children’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA i odeljenju za pedijatrijsku pulmologiju North Carolina Memorial Hospital, Chapel Hill, USA u cilju edukacije iz pedijatrijske pulmologije, fleksibilne bronhoskopije kod djece i respiratorne intenzivne njege. Prof dr Minić je u dva navrata bio asistent, docent i vanredni profesor, a od juna 2017. je redovni profesor Medcinskog fakulteta. Predsjednik je komisije za polaganje specijalističkog ispita iz pedijatrije i član komisija za polaganje ispita iz uže specijalizacije iz pulmologije i za specijalističke ispite iz opšte medicine. Slovi za jednog od najboljih predavača na užoj specijalizaciji i magisterijumu iz pulmologije. 

Na katedri pedijatrije, bio je šef, zamjenik šefa, kao i vršilac dužnosti šefa katedre pedijatrije. Član je organizacionog odbora »Stremljenja i novina u medicini« na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Prof. dr Minić je predavač pedijatrije na Medicinskom faklultetu Univerziteta Istočno Sarajevo u Foči i Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu. Nosilac je saradnje sa Univerzitetskom dečijom klinikom u Hajdelbergu i organizator međunarodnih sastanaka o cističnoj fibrozi ( The Second Regional Meeting on Cystic Fibrosis, i South Eastern CF Conference). Predsedavao je Evropskom konferencijom o cističnoj fibrozi održanoj u Beogradu 2018. god. Konferencija je prvi put održana izvan zemalja Evropske unije, učestvovalo je više od 2000 eksperata iz oblasti cistične fibroze. 

Prof. dr Minić je dugogodišnji rukovodilac Službe za ispitivanje i liječenje bolesti pluća u IMD, koja je trenutno centar nacionalne, regionalne, a u nekim oblastima i evropske referentnosti u svim oblastima dječje pulmologije (astma, respiratorne infekcije, bronhopulmonalna displazija, cistična fibroza, sindrom primarne cilijarne diskinezije, non-CF bronhiektazije, intersticijumske bolesti pluća, urođeni poremećaji disajnih puteva i pluća, bronhoskpija, ekstrakcije stranih tijela, spiroergometrija, mehanička ventilacija u kućnim uslovima).  

Član je velikog broja stručnih udruženja i dobitnik brojnih priznanja, kao što je Priznanje Evropskog udruženja za cističnu fibrozu (ECFS) za unapređenje standarda zbrinjavanja bolesnika, u Briselu, 2015. godine. 

Profesor doktor Predrag Minić će ordinirati u Pedijatriji Moj Lab 14. i 15.oktobra.

Za sve informacije, pozovite Moj Lab call centar 19989.

  19989