fbpx

Profesor dr. Jovan Lj. Košutić, iskusni dječiji kardiolog i redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, ordiniraće u Moj Lab pedijatriji 21. i 22. septembra

Profesor dr. Jovan Lj. Košutić, iskusni dječiji kardiolog i redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, ordiniraće u Moj Lab pedijatriji 21. i 22.  septembra.
 
Sa preko 30 godina iskustva u liječenju srčanih problema kod djece i odraslih, ostvario je značajan doprinos u dječijoj kardiologiji.
 
Obrazovanje je započeo na Medicinskom fakultetu u Beogradu, diplomirajući 1981. godine, a kasnije se specijalizirao u pedijatriji. Nastavio je subspecijalizaciju na renomiranim institucijama, uključujući The Royal Brompton Hospital i The National Heart and Lung Institute u Londonu, i The Boston Children’s Hospital, Harvard Medical School u SAD-u.
 
Profesor Košutić je ostvario i značajan naučni rad. Objavio je magistarski rad koji je doprinio razumijevanju koronarnog arterijskog porijekla kod kompletnih transpozicija. Takođe je dobio diplomu subspecijaliste dječijeg kardiologa od strane Evropskog udruženja dječjih kardiologa. Doktorirao je na temu „Mjesto i uloga balon dilatacije kao alternativne metode hirurškom rješavanju nativne koarktacije aorte“.
Profesor Košutić ima bogato kliničko iskustvo, sa više od 20.000 ultrazvučnih pregleda srca i preko 2.000 kateterizacija, uključujući više od 500 transkateterskih intervencija. Objavio je preko 35 radova u međunarodnim časopisima, istakavši se kao prvi ili vodeći autor u 14 radova.
 
Član je međunarodnih udruženja, uključujući Udruženje dječijih kardiologa Evrope (AEPC) i The American Heart Association (AHA). Njegova stručna interesovanja obuhvataju pedijatrijsku i neonatalnu interventnu kardiologiju, fetalnu ehokardiografiju, kardiomiopatije i srčanu insuficijenciju, kompleksne urođene srčane mane i urođene srčane mane kod odraslih.
 
Profesor dr Košutić je vodeća figura u dječijoj kardiologiji, čiji rad donosi značajne rezultate i poboljšava kvalitet života pacijenata oboljelih od srčanih problema.
Pregled kod dr Košutića možete zakazati pozivom na 19989.

  19989