fbpx

S ponosom predstavljamo stručnjake koji ordiniraju u poliklinici Moj Lab

Vladimir Prelević, specijalista nefrologije, stručnjak iz oblasti arterijske hipertenzije, transplantacije bubrega i akutne bubrežne bolesti. Rođen je u Podgorici gdje je i završio Medicinski fakultet, Univerziteta u Crnoj Gori. Radi na Klinici za nefrologiju Kliničkog centra Crne Gore.

Specijalizaciju iz nefrologije završio je 2023. godine na Zavodu za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju bubrega u KBC Zagrebu (Rebro), koji je jedan od centara sa najvećim brojem transplantacija bubrega u Eurotransplant-u i akreditovani Centar izvrsnosti Evropskog društva za arterijsku hipertenziju.

Na početku svoje karijere učestvovao je u razvoju i implementaciji transplantacionog programa Crne Gore. Bio je jedan od aktivnih učesnika HERIC projekta „HLA in MNE“ čija je realizacija rezultovala otvaranjem prve akreditovane HLA laboratorije u Crnoj Gori.

Član je Crnogorske  i Hrvatske ljekarske komore. Član je stručnih udruženja: Hrvatske lige za hipertenziju i Hrvatskog društva za bubreg, te ERA-EDTA (Evropskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega) i ESH (Evropskog društva za arterijsku hipertenziju). U radu ovih društava učestvovao je sa radovima i predavanjima na brojnim regionalnim i međunarodnim kongresima.

Aktivno učestvuje u radu radnih grupa za prehranu i dijabetesnu bolest bubrega Evropskog renalnog društva i asocijacije mladih u Evropskom društvu za hipertenziju. Prošlogodišnji je laureat Hrvatskog društva za aterosklerozu za istraživanje krutosti krvnih sudova kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom stadijuma 1 i hroničnom bubrežnom bolesti. Autor je i koautor 15 naučnih članaka koji su pretežno indeksirani u CC časopisima.

Uže oblasti njegovog interesovanja su osim  transplatacije bubrega, arterijska hipertenzija, akutna bubrežna bolest i dijabetesna bolest bubrega.

Pregled kod Dr Vladimira Prelevića možete zakazati na  19989.

  19989