fbpx

Specijalista iz oblasti defektologije u Moj Lab Pedijatriji

Anja Obradović je Master defektologije, diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Svoju profesionalnu karijeru započela je 2017. godine u ordinaciji “Ekspresiva”, u Beogradu, gdje i dalje radi kao partner i aktivni član diferencijalno dijagnostičkog tima koji već 10 godina predvodi Specijalista logopedije Nataša Labović. Autor je nekolicine naučno-stručnih radova, aktivan je učesnik međunarodnih stručnih konferencija, kongresa, simpozijuma i edukacija. Edukovana je na polju senzorne integracije, reedukacije psihomotorike, PECS tehnike i dr.

Anja Obradović se posebno ističe u oblastima dijagnostike i tretmana:

– osoba sa intelektualnom ometenošću,

– osoba sa razvojnim poremećajima,

– osoba iz autističnog spektra,

– osoba sa poteškoćama u ovladavanju školskog gradiva,

– osoba sa poteškoćama u savladavanju čitanja i pisanja,

– osoba sa poremećajima pažnje,

– stimulativni tretman osoba sa kašnjenjem u govorno-jezičkom i kognitivnom razvoju,

– osoba sa poremećajem senzorne integracije.

Zakažite termin na 19989.

  19989