fbpx

Gordana Jelušić​

specijalista mikrobiologije i parazitologije

Biografija

Nakon završenih osnovnih i specijalističkih studija svoj radni staž započela je u Domu zdravlja u Budvi, prvo kao ljekar opšte prakse i hitne pomoći, a onda kao šef Higijensko epidemiološke službe nakon završene specijalizacije. Zatim je radila u privatnoj mikrobiološkoj laboratoriji Milmedika, bila je angažovana na velikom broju projekata, učestvovala na akreditaciji Sanitarne mikrobiologije Doma zdravlja u Baru i predsjednica je Sekcijea ljekara mikrobiologa Crne Gore od 2015. Sada je dio tima laboratorije Moj Lab što joj, kako navodi, predstavlja najveći izazov u dosadašnjoj karijeri.