fbpx

Slađana Aničić​

specijalista patološke anatomije

Biografija

Dr Slađana Aničič, specijalista patološke anatomije, rođena je  u Pljevljima, gdje je zavrišila gimnaziju. Medicinski fakultet je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kao i specijalizaciju patološke anatomije na Univerzitetu Kliničkog Centra u Beogradu. Tri godine je radila u ginekološkoj bolnici Narodni front u Beogradu. Od 2015. godine je radila u Klinčkom Centru Crne Gore, a od 2020. godine postaje član Moj Lab tima.