fbpx

Vesna Kostić će ordinirati 5. i 6. aprila u poliklinici Moj Lab

Zabrinjavajuća je činjenica da će se manje od jedne trećine ljudi sa mentalnim problemima obratiti profesionalcu za pomoć, već će iste pokušavati da zanemare.

Nažalost, među problemima netraženja pomoći nalaze se i razlozi objektivne prirode kao što su finansije i trajanje terapije.

Mnogi se žale da su tretmani skupi ili da im zdravstveno osiguranje neće pokriti trošak.

Takođe, veoma bitan problem na kojem bi trebalo raditi je STIGMA.

Ne postoji opravdanje za to da se osoba osjeća socijalno nepoželjnom zbog toga što joj je dijagnostifikovan određeni poremećaj.

Težak zadatak takođe predstavlja PROMJENA STAVOVA DRUŠTVA.

Još uvijek se ne zna način na koji bi se „cijelo društvo” moglo mijenjati.

Jedina alternativa je da terapeuti i savjetnici ulože veći napor u radu sa pojedincem kako bi zajedničkim radom prevazišli stigmu i kako bi klijentu predočili da bilo koja vrsta distresa koju doživljava ne definiše njega kao ličnost.

Važno je proširiti svijest kod svih ljudi o ovom problemu i jasno je da su napori uloženi u ovom pravcu, danas, veliki, ali očigledno je da i dalje nisu dovoljni da bi se ljudi osjećali lagodno pri traženju profesionalne psihološke pomoći.

Vesna Kostić će ordinirati 5. i 6. aprila u poliklinici Moj Lab. Termin možete zakazati pozivom na broj 19989.

  19989