fbpx

Virtuelnu kolonoskopiju obavlja profesor dr Đorđije Šaranović, specijalista radiologije i subspecijalista interventne radiologije

U poliklinici Moj Lab, virtuelnu kolonoskopiju obavlja profesor dr Đorđije Šaranović, specijalista radiologije i subspecijalista interventne radiologije, koji je jedan od najvećih autoriteta na polju radiološke dijagnostike i nevaskularne interventne radiologije. 

Nakon završene osnovne škole i gimnazije u Podgorici, diplomirao je na Medicinskiom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je završio i magistarske studije. Na istom fakultetu je specijalizirao radiologiju i završio doktorske studije 1995. godine. Subspecijalista je interventne radiologije od 2013.  

Načelnik je dijagnostičkog centra Medi Group. Bio je redovni profesor radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu u periodu od 2013. do 2016. godine, gostujući profesor radiologije na Medicinskom fakultetu u Banjaluci, profesor i šef Katedre za poslijediplomsku nastavu iz radiologije Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Bio je načelnik Odjeljenja za radiologiju na Prvoj hirurškoj klinici, KCS u Beogradu od 1997. do  2016. godine i direktor Centra za radiologiju i MR, KCS u Beogradu. Konsultant je u Kliničkom centru Crne Gore za oblast radiologije od 2007. godine, a predavač i ispitivač na poslediplomskim studijama iz Radiologije na Medicinskom fakultetu u Podgorici.
U okviru bogate kliničke prakse uveo je nekoliko novih metoda tretmana u abdominalnoj radiologiji, a usavršavao se i u oblasti digestivne, abdominalne, onkološke i interventne radiologije (Irska, Španija, Švajcarska, Francuska, Japan, SAD, Grčka, Meksiko).   

Bio je i predsjednik naučnog odbora Udruženja radiologa Srbije, sekcije za radiologiju Srpskog lekarskog društva, osnivač i predsjednik Društva digestivnih radiologa Srbije i član Pravnog komiteta Balkanskog radiološkog društva.

Osnivač je i rukovodilac Škole CT, MR I PETCT dijagnostike u digestivnim bolestima. Recezent je i urednik u nekoliko međunarodnih svjetskih časopisa iz oblasti radiologije. Objavio je preko 230 stručnih radova, od kojih jednu monografiju i četiri poglavlja u knjigama i udžbenicima.  

„Poliklinika Moj Lab raspolaže sa najmodernijom, sofisticiranom opremom koja stručnjaku omogućava detaljan uvid u sptanje pacijenta i veoma preciznu dijagnostiku. Veoma sam zadovoljan što sam dio tima dokazanih stručnjaka i što ću svojim znanjem  i iskustvom doprinet unapređenju zdravlja naših pacijenata,“ kazao je dr Šaranović.

  19989