fbpx

Detaljna i najpreciznija analiza stanja koštanog sistema

Osteodenzitometrija  ili DXA-om (Dvoenergetska X apsorpciometrija)

Blagovremena i precizna dijagnoza osteoporoze je značajna u cilju  sprečavanja ozbiljnih posledica i komplikacija kao što su razni lomovi,  prelomi kičmenih pršljenova, butne kosti, invalidilitet itd. Zahvaljujući najsavremenijem DXA uređaja, od sada i u Crnoj Gori imate mogućnost detaljne analize kostiju uz pomoć najnovijih softverskih rješenja.

Aparat HOLOGIC HORIZON A je najnoviji na tržištu jugoistočnog Balkana. To je osteodenzitometar sa posebnim performansama. Pored mjerenja T I Z skora, aparat ima u svom softveru i FRAX index i TBS score.

Standardni softver APEX“ omogućava:

 • Procjenu mineralne koštane gustine u odnosu na referentnu bazu podataka ,
 • procjenu rizika nastanka frakture,
 • procjenu deformiteta kičmenih pršljenova,
 • analizu sastava tijela,
 • sastav kostiju oko proteze kuka.

Trenutna procjena kičmenih pršljenova  „IVA Instant vertebral assessment podrazumjeva vizualizaciju ili kvantativnu procjenu deformiteta kičmenih pršljenova i vizualizaciju kalcifikacija abdominalne aorte.

Analiziraju se sledeći indikatori sastava tijela:

 • mineralna koštana gustina (regionalno i cijelog tijela),
 • mišićna i masna frakcija tijela,
 • masa mekog tkiva, masa bez masnog udjela, odnosi masa mekog tkiva,
 • procenat masti (regionalno i cijelog tijela),
 • procenat masti po tipu androindne/ginoidne i njihovog odnosa,
 • indeks tjelesne mase.

Uz pomoć softvera za viscelarnu mast radi se procjena viscelarnog masnog tkiva u androidnom regionu.

Procjena se dobija u vrijednostima regije, mase i zapremine viscelarne masti.

Procjena desetogodišnjeg rizika preloma kuka i nastanka osteoporotične frakture – FRAX.

Mineralna koštana gustina vrata butne kosti i klinički faktori rizika su sastavni algoritam procjene FRAX-a. Za FRAX index se duže od 10 godina zna da vrši procjenu mogućih preloma kosti u narednih 10 godina. Izračunavao se na osnovu pitanja koje je kliničar postavljao pacijentu, a sada se automatski očitava uz nalaz sa našeg osteodenzitometra.

Analiza skrukture kuka

Mjeri distribuciju mineralne koštane mase na specifičnim presjecima kuka. Analiza obuhvata odnos presjeka između mišića i gustine kostiju kuka (CSA),  momentum poprečnog presjeka inercije (CSMI), mjerenje spoljnjeg prečnika unutrašnjeg trohanera i stepena izvijanja (Buckling ratio), stress na femur u Z osi.

Snimanje  OnePass tehnologijom SE femur exam

Omogućava vizualizaciju lokalne reakcije na butnoj kosti  ili zadebljanja duž njenog spoljašnjeg  korteksa,  koja mogu biti praćena znacima  atipične frakture butne kosti, nastale usled dugotrajne antiresoptivne terapije. OnePass tehnologija omogućava izbjegavanje izobličenja slike i grešaka koje mogu nastati usled preklapanja snopova.

TBS – Trabecular bone score 

Softversko rješenje omogućava brz i pouzdan metod za procjenu rizika nastanka frakture i predstavlja indeks povezan sa mikroarhiteksturom kosti. On je ključan u kliničkoj praksi i u slučajevima  kada se izmjeri velika razlika između mineralne gustine na kičmenom stubu i kuku, koja se standardno mjeri na BMD-u. Ovaj skor je važan i kod pacijenata koji su dugo na BF, antiresorptivnoj terapiji, kada je potrebno prekinuti tu terapiju zbog rizika od atipične frakture butne kosti i moguće povezanosti  sa odumiranjem kostiju vilice.

TBS index je dio zvaničnih preporuka ISCD – Internacionalno društvo za kliničku osteodenzitometriju 

ESCO preporuka- Evropsko udruženje za kliničke i ekonomske aspekte osteoporoze i osteoartritisa.

Prihvačen je  od FDA I  EC.

TBS Insight   je softver  francuskog proizvođača medicinskih sredstava Medimaps.

Ne povećava vrijeme pregleda niti dozu zračenja i predstavlja vrijedan alat  za cjelokupnu procjenu stanja kostiju pacijenata. Prezentovanjem mineralne koštane gustine i procjene stanja mikroarhitekture kostiju pacijenta postiže se njegova snažna motivacija da unaprijedi svoje zdravlje.

  19989