fbpx

Dr Milan Mijović, specijalista grudne hirurgije od sada u Poliklinici Moj Lab

Poslije sedmogodišnjeg boravka u Beogradu, renomirani stručnjak iz oblasti grudne hirurgije dr Milan Mijović se pridružio timu stručnjaka poliklinike Moj Lab i od sada je u Podgorici. Dr Mijović će kao medicinski direktor (CMO) rukovoditi medicinskim timom sistema Moj Lab i biti koordinator hirurške bolnice Moj Lab.

Njegovo bogato iskustvo i znanje iz oblasti rukovođenja medicinskim ustanovama će dati značajan doprinos razvoju ove moderne instiucije. Od posebne važnosti je što će našim pacijentima biti dostupan ovaj vrhunski stučnjak iz oblasti grudne hirurgije.

Dr Mijović je diplomirao na Medicinkom fakultetu u Beogradu. Pripravnički staž je završio na  Medicinskom  zavodu u Podgorici, a zatim je radio u Domu zdravlja u Podgorici, kao i Kliničkom centru Crne Gore.

Specijalizirao je grudnu hirurgiju na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Uže usavršavanje iz oblasti grudne hirurgije je završio u Parizu. Nakon toga, radio je u KCCG kao specijalista grudne hirurgije, bio je načelnik operacionog bloka, i  načelnik Centra za grudnu hirurgiju. Bio je savjetnik u Ministarstvu zdravlja Crne Gore, i Predsjednik odbora direktora KCCG Podgorica 
U periodu od 2011. do 2015.godine, bio je  Generalni direktor KCCG. Nakon toga preuzeo je funkciju generalnog direktora Opšte bolnice Medigroup Beograd , u periodu od 2016. do 2022.godine, a istovremeno  je bio medicinski direktor ( CMO) cijelog  sistema  Medigroup Srbija (2016-2023).

Tokom sedam godina boravka  u Medigrup Srbije, radio je kao grudni hirurg  u centru  izvrsnosti grudna hirurgija Opšte bolnice Medigroup.

Dr Mijović se usavršavao na prestižnim svjetskim  institucijama, sa fokusom na minimalno invazivnim hirurškim intervencijama, kao što su: Minimalno invazivna reparacija pectusa excavatuma i carinatuma, studijski boravaka USA; Minimalno invazivne procedure u torakalnoj hirurgiji VATS kontinuirana edukacija -Hamburg, Pariz, Njujork, Cincinati,  
Minimalno invazivne procedure u hirurgiji štitaste žlijezde u Rimu, Pisi i Barceloni.

Procedure koje obavlja dr Mijović su:

  • Minimalno invazivna reparacija pectusa excavatuma Nuss
  • Minimalno invazivna reparacija pectusa carinatuma Abramson
  • Minmalno invazivne resekcije pluća -VATS lobektomije 
  • Minimalno invazivne- VATS timektomije 
  • Minimalno invazivne i otvorene operacije štitatste žlijezde 
  • Torakoskopska simpatektomija kod hiperhidroze
  • Otvorene resekcije malignih tumora pluća 
  • Resekcije traheje i disajnih puteva

Ezofagealna minimalno invazivna i otvorena hirurgija 
Invazivne bronhološke i ezofagealne procedure (videobronhoskopija,balon dilatacije, stentovanje).

  19989