fbpx

Najsavremeniji skener od sada i u Crnoj Gori

Uređaj za kompjuterizovanu tomografiju Somatom Definition Edge vodećeg proizvođača medicinske opreme u svijetu (Siemens, Njemačka), kojeg karakteriše ultra niska doza zračenja za pacijenta uz nevjerovatnu brzinu rekonstrukcije i do 384 rekonstruisana sloja zbog čega je jedinstven u Crnoj Gori i okruženju, od sada je dostupan pacijentima poliklinike Moj Lab.

Minimalno zračenje izuzetne, gotovo nevjerovatne brzine rotacije od 0.28 sekundi i broja rekonstruisanih slojeva omogućava dobijanje dijagnostički viskokvalitetnih slika što ima ključnu ulogu u dijagnostici niza oboljenja u najranijoj fazi nastanka.

Zahvaljujući brzini rotacije, ovaj uređaj minimizira potrebu za sedacijom i držanjem daha tokom pregleda, jer tehnologija najnovije generacije omogućava istovremenu akvizicija visokog i niskog energetskog spektra čime se dobija dodatna dijagnostička informacija bez povećanja doze zračenja za pacijenta.

Sa svojim izuzetnim tehničkim i aplikativnim karakteristikama, ovaj skener predstavlja savršeno rješenje za brojne dijagnostičke dileme i nepoznanice u oblasti kardiologije, onkologije, radiologije i urgentne medicine.

Skener dostupan u poliklinici Moj Lab predstavlja tehnološki iskorak kada je u pitanju dijagnostika koronarnih arterija srca – MSCT koronarografija. Sa jedne strane prospektivna tehnika snimanja koronarnih arterija koja se do sada nije radila u Crnoj Gori može omogućiti redukciju u količini zračenja za čak 85%, a sa druge strane niz tehnoloških rješenja omogućava dijagnostički kvalitetne preglede kod niza pacijenata koji se do sada nisu mogli dijagnostikovati na ovaj način (gojazni pacijenti, pacijenti sa povišenim naslagama kalcijuma na koronarnim arterijama, pacijenti sa aritmijama ili ubrzanom srčanom frekvencom itd).

Zbog svojih karakteristika ovaj skener može da snima sve pacijente koji zbog svog zdravstvenog stanja ne mogu biti adekvatno pregledani na drugim skenerima. Ovo se posebno odnosi na pacijente sa oboljenjem koronarnih arterija koje je teško snimiti na drugim skenerima. Somatom Definition Edge može se koristiti za obavljanje MSCT Koronarografije CTCA pregleda za dijagnostiku ili evaluaciju bolesti koronarnih arterija neinvazivno.

Za COVID i post COVID pacijente u poliklinici Moj Lab snimanje pluća skenerom je 80 eura.

  19989