fbpx

NOVI ČLAN NAŠEG TIMA – DR ALEKSANDAR ZEKIĆ

Dr Zekić je stručnjak iz oblasti infektologije koji već godinama brine o pacijentima u KBC Kotor. Specijalizaciju infektologije je završio u Beogradu 2017. godine. Nakon toga započinje sa radom u Bolnici Kotor gdje u timu sa drugim specijalnostima učestvuje u liječenju  infekcija svih organskih sistema, upale gastrointestinalnog, respiratornog, urogenitalnog, kožnog, koštano-zglobnog i centralnog nervnog sistema. U vrijeme pandemije Covid virusom, intenzivno je  radio u matičnom Covid centru Kotor, a bio je angažovan  i u bolnicama Berane i Bar. Dr Zekić je pohađao dodatne edukacije vezano za tehnike u zbrinjavanju infekcija kod pacijenata, UZ abdomena, kao i edukaciju iz oblasti prevencije i zbrinjavanja infekcija kod pacijenata iz traume. Trenutno priprema  subspecijalistički ispit iz alergologije i kliničke imunologije čiji je plan i program pohađao na Klinici za alergologiju i imunologiju Kliničkog Centra Beograd.

Dr Zekić je novi član našeg tima u Poliklinici Moj Lab u Budvi.

Za više informacija i zakazivanje pozovite 19989.

  19989