fbpx

LABORATORIJA MOJ LAB

TIM

Najdana Gligorović Barhanović Moj Lab
dr Najdana Gligorović Barhanović​
direktorka laboratorije Moj Lab
Gordana Jelušić Moj Lab
Gordana Jelušić​
specijalista mikrobiologije i parazitologije
Slađana Aničić Moj Lab
Slađana Aničić​
specijalista patološke anatomije