fbpx

Higijensko-epidemiološka služba

Higijensko-sanitarni nadzor i usluge zaštite

Informišite se
i zaštitite se

U Poliklinici Moj Lab bavimo se otkrivanjem zaraznih bolesti i kliconoštva, njihovim registrovanjem i izvještavanjem Institutu za javno zdravlje i HES službama domova zdravlja. Savjetujemo COVID 19 pozitivne osoba i njihove kontakte i putnike u međunarodnom saobraćaju. Informišemo i savjetujemo o imunizaciji protiv COVID 19 i drugih vakcinopreventabilnih bolesti.

Kod nas se mogu obaviti i obavezni zdravstveni pregledi određenih kategorija zaposlenih – sanitarni pregledi.

Ko je Vaš doktor?

Adis Martinović

Adis Martinović

specijalista epidemiologije

Dr Adis Martinović, rođen je u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu školu. Medicinsku školu završio je u Podgorici, a medicinski fakultet u Kragujevcu, 2007. godine.  Radni angažman započeo je kao ljekar u hitnoj medicinskoj pomoći u Baru, od 2008. do 2009. godine. Specijalizaciju iz oblasti epidemiologije završio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2013. godine, od kada radi u Higijensko- epidemiološkoj službi Doma zdravlja Bar, sve do septembra 2020. godine, kada prelazi u Polikliniku Moj Lab. U toku dosadašnjeg rada bio je angažovan kao ljekar u više fudbalskih klubova i mlađim kategorijama nacionalne fudbalske reprezentacije, kao edukator prve pomoći u Crvenom krstu, kao savjetnik u Savjetovalištu za HIV i AIDS u Domu zdravlja Bar. Trenutno je na završnoj godini doktorskih akademskih studija. U Poliklinici Moj Lab bavi se poslovima iz oblasti epidemiologije: obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih – sanitarnim pregledima, otkrivanjem zaraznih bolesti i kliconoštva, njihovim registrovanjem i izvještavanjem Instututu za javno zdravlje i higijensko – epidemiološkim službama domova zdravlja, savjetovanjem COVID 19 pozitivnih osoba i njihovih kontakata, savjetovanjem putnika u međunarodnom saobraćaju i savjetovanjem o imunizaciji protiv COVID 19 i drugih vakcinopreventabilnih bolesti.

Riječ saradnika

Vrijeme i zdravlje su dva dragocjena imetka čiju vrijednost ne uviđamo i ne cijenimo sve dok se ne potroše. Čuvajte svoje zdravlje, kontolišite se redovno, jer prevencija je pola zdravlja.
Adis Martinović Moj Lab
Adis Martinović
specijalista epidemiologije
Poliklinika

Odjeljenja

Najbolji snimci uz minimalno zračenje.

Dijagnostika i liječenje bolesti unutrašnjih organa.

Humana reprodukcija i liječenje steriliteta.

Dijagnostika i interventne procedure

Prevencija i tretman kardioloških bolesti

HES

Higijensko-sanitarni nadzor i usluge zaštite 

Najbolji snimci uz minimalno zračenje.

Dijagnostika i liječenje bolesti unutrašnjih organa.

Prevencija i tretman kardioloških bolesti

Humana reprodukcija i liječenje steriliteta.

Dijagnostika i interventne procedure

HES

Higijensko-sanitarni nadzor i usluge zaštite 

Pozovite nas

Scroll to Top